جملاتی زیبا و قصار از شکسپیر

ویلیام شکسپیر در ۲۳ آوریل سال ۱۵۶۴ در انگلستان در شهر استراتفورد متولد شد.شهرت شکسپیر به عنوان شاعر، نویسنده، بازیگر و نمایشنامه نویس منحصر به فرد است و برخی او را بزرگترین نمایشنامه نویس تمام دوران می‌دانند اما بسیاری از حقایق زندگی او مبهم است.

شکسپیر

بزدلان قبل از مرگشان چندین بار میمیرند، ولیكن شجاعان تنها یك بار طعم مرگ را می چشند.

شکسپیر

یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید، یا به اندازه تلاشتان آرزو...

شکسپیر

کشنده تر از نیش مار ، بچه حق‌ناشناس است

شکسپیر

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است

شکسپیر

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است

شکسپیر

سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر.

شکسپیر

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد.

شکسپیر

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

شکسپیر

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است

شکسپیر

اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره‌ها را از دست خواهی داد.

شکسپیر

هیچ چیز ، بد یا خوب نیست، فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می‌آفریند.

شکسپیر

من از خوشبختی‌های این جهان بهره‌مند گردیده‌ام زیرا در زندگی عاشق شده‌ام.

شکسپیر

مصائب خود را مانند لباستان با کمال بی‌اعتنایی تحمل کنید.

شکسپیر

جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد.

شکسپیر

خداوندگارا: می توانستم در پوسته گردویی محبوس باشم و خویش را پادشاه فضای لایتناهی بشمارم