آزادی - جملات زیبا و سخنان قصار درباره آزادی

تاگور

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند.

افلاطون

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.

کنفوسيوس

مرد آزاده پیوسته می‌کوشد در گفتار خود آهسته و در کردار خود تند و سریع باشد.

کنفوسيوس

از مرد آزاده استقامت و پایداری انتظار می رود و نه اطاعت کورکورانه. او همیشه استوار است اما مرد متوسط همیشه جوشان و خروشان است.

کارل هنريش مارکس

هيچ كس مخالف آزادي نيست؛ نهايت امر، مخالف آزادي ديگران است.

بنیامین فرانکلین

آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

جورج اورول

آزادی، حق گفتن آن چیزی است که مردم نمی‌خواهند بشنوند

دکتر علی شریعتی

من هرگز نمی نالم...قرنها نالیدن بس است...میخواهم فریاد بزنم...!اگر نتوانستم سکوت میکنم...

ویکتور کوزن

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم .