جملات زیبا درباره ازدواج

پیش از ازدواج چشم‌ها را خوب باز کنید، بعد از ازدواج کمی ببندید!
ازدواج مثل شهر محاصره‌شده‌است، کسانی که داخل شهر هستند سعی می‌کنند از آن خارج، و آن‌ها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند.
آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.
تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است .