بخشش - جملات زیبا و سخنان قصار درباره بخشش

گاندی

به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.

سعدی

هركه بر زیردستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار آید.

اسكار وایلد

همیشه دشمنان خود را ببخش چیزی بیش از این آنها را ناراحت نمی كند.

گاندی

بخشودن کسی که به تو بدی کرده، تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

کوروش کبیر

باران باش و ببار و نگو که این کاسه‌های خالی از آن کیست.

موریس مترلینگ

اگر چشم‌ها را نبندیم تا کسی‌را عفو کنیم یا خود را بهتر بشناسیم، همیشه به کج‌راه خواهیم رفت.

جبران خلیل جبران

کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند .