دروغ - جملات زیبا و سخنان قصار درباره دروغ

آدولف هیتلر

اگر شما دروغی به اندازه کافی بزرگ بگویید و آن را مدام تکرار کنید، مردم آن را باور خواهند کرد.

داستایوفسکی

كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.

حسین پناهی

راستی، دروغ گفتن را نیز، خوب یاد گرفته ام…! “حال من خوب است” … خوبِ خوب……

دکتر علی شریعتی

تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد .

جورج اورول

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است.

مارک تواین

یک «دروغ» ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد؛ ولی در همین مدت یک «حقیقت» هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.

دکتر علی شریعتی

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق ، آدم با غرور می تازد ، با دروغ می بازد و با عشق می میرد