زندگی - جملات زیبا و سخنان قصار درباره زندگی

پیتر مك ویلیام

اگر بتوانید خودتان را باور كنید، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید.

هنری تورئو

آن گونه كه باور دارید، زندگی كنید. آنگاه می توانید دنیا را زیر و رو نمایید.

بودا

همانگونه که شمع بدون آتش نمی‌سوزد، بشر نیز بدون معنویات نمی‌تواند زندگی کند.

بودا

تنبلی میانبری است به سوی مرگ و تلاش روشی برای زندگی است. مردم نادان تنبلی می‌کنند و مردم خردمند کوشا هستند.

چارلز سویندال

زندگی 10% اتفاقاتی است که برای شما می افتد و90% عکس العمل شما به آن است.

چارلز داروین

مفهوم زندگی، تلاش دائمی است، پس هیچ‌گاه آرام و ساکن ننشین.

ال هيز

مديران اثر بخش در زمان حال زندگی می كنند اما هميشه به فكر آينده هستند.

افلاطون

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند بايد به حقيقت نزدیک شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابی است كه دست از غم و اندوه دنيا برمی دارند.

ويليام جيمز

بزرگترين كشف نسل امروز اين است كه انسان می تواند با تغيير ذهنيت خود، زندگی خود را تغيير دهد.

کاتو

جلوی زبان ديگران را نمی توان گرفت، ولي اگر خوب زندگی كنيم، اين خود باعث شكست و تحقير آنان می شود.

چارلی چاپلين

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شده‌ای، تا می‌توانی زیبا برقص.

جرج برنارد شاو

مزه زندگی بخاطر وجود مرگ از دست نمی رود، همانطور كه خنده ما از جدی بودن زندگی نمی كاهد.

بودا

یك روز زندگی با روشن بینی، بهتر از صد سال عمر در تاریكی است.

ویلیام جیمز

از زندگی نترس. باور داشته باش که زندگی ارزش زیستن را دارد و این باور به تو کمک می کند تا به آن تحقق بخشی.

وین دایر

انتخاب با توست، می توانی بگویی : «صبح به خیر خداجان!» یا «خدا به خیر کند ـ صبح شده !»