سکوت - جملات زیبا و سخنان قصار درباره سکوت

داستایوفسکی

تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است.

آلدوس هاکسلی

بعد از سکوت، در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد.

دالایی لاما

به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترین پاسخ است.