شادی - جملات زیبا و سخنان قصار درباره شادی

داگلاس مالوچ

شما ناگزیرید شادی را باور داشته باشید، وگرنه شادی هیچ گاه از راه نمی‌رسد.

چارلی چاپلين

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

چارلی چاپلين

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.

نلسون ماندلا

شادترين مردم لزوماً کسى که بهترين چيزها را دارد نيست بلکه کسى است که از چيزهايى که دارد بهترين استفاده را مى‌کند.

ارد بزرگ

چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .

ارد بزرگ

زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .

لودویگ وان بتهوون

من برای شادمانی به ‌دنیا نیامده‌ام، آمده‌ام کارهای بزرگ انجام دهم.

لودویگ وان بتهوون

اگر می‌خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به‌ دیگران می‌دهیم، به ‌دل خودمان برمی‌گردد.

ارسطو

شادی بزرگترین و والاترین هدف‌های انسانی است.

ویکتور هوگو

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است .

شوپنهاور

كسی كه شاد و خندان است همیشه چیزی برای شادمانی پیدا میكند.