جملات زیبا درباره شادی

شادترين مردم لزوماً کسى که بهترين چيزها را دارد نيست بلکه کسى است که از چيزهايى که دارد بهترين استفاده را مى‌کند.
چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .
زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .
من برای شادمانی به ‌دنیا نیامده‌ام، آمده‌ام کارهای بزرگ انجام دهم.
اگر می‌خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به‌ دیگران می‌دهیم، به ‌دل خودمان برمی‌گردد.
شادی بزرگترین و والاترین هدف‌های انسانی است.
خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است .
كسی كه شاد و خندان است همیشه چیزی برای شادمانی پیدا میكند.