علم - جملات زیبا و سخنان قصار درباره علم

چارلز داروین

بدون ماجراجویی و خطر کردن، تحقیقات جدید عملی نخواهد شد.

افلاطون

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.

کوروش کبیر

هیچ چیز زیباتر از علم نیست.

ابن سینا

تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.

ابن سینا

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.

شکسپیر

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است

آلبرت انیشتن

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده

آلبرت انیشتن

تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

آلبرت انیشتن

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.

آلبرت انیشتن

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند، نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند