نفرت - جملات زیبا و سخنان قصار درباره نفرت

هينزسيندی

به جاي موفقيت در چيزی كه از آن نفرت دارم، ترجيح می دهم در چيزی شكست بخورم كه از آن لذت می برم.

گابریل گارسیا مارکز

خداوندا٬اگر دل در سینه ام همچنان می تپید تمامی تنفرم را بر تکه یخی می‌نگاشتم و سپس طلوع خورشیدت را انتظار می کشیدم.