ورزش - جملات زیبا و سخنان قصار درباره ورزش

ابن سینا

کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.