گذشته - جملات زیبا و سخنان قصار درباره گذشته

گاندی

بخشودن کسی که به تو بدی کرده، تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

آلبرت انیشتن

از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن، به امید فردا باش.

برنارد شاو

تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار که مرا می بیند، اندازه‌های جدیدم را می گیرد؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.